Stichting Twiga: onderwijs plaveit de weg naar zelfstandigheid

 

Een nieuw project dat Rommelmarkt Haren met de opbrengsten van uw aankopen ondersteunen is een onderwijsproject in Tanzania. De Stichting Twiga (twiga betekent giraf) ondersteunt in het plaatsje Mto wa Mbu kinderen met onderwijs. Vanaf hun peuterleeftijd tot en met een afgeronde opleiding en als het even kan tot een baan ze onafhankelijk maakt.

 

De stichting wil de “vicieuze cirkel van armoede en geweld doorbreken door te helpen met opleidingen en persoonlijke ontwikkeling” staat op hun site www.stichting-twiga.nl te lezen. Het is de weg naar sociale en economische zelfstandigheid. Het sprak Nederlandse Mirjam Laan aan en ze vertrok naar Mto wa Mbu om bij Twiga eerst een winter als vrijwilligster computerles en Engels te geven en daarna een half jaar als coördinator op Sarakasi.

 

Stabiel land

Tanzania is een politiek stabiel land volgens Mirjam, ‘Het is arm en projecten als deze kunnen een verschil maken. Het is een kleinschalig project. Daar komt het geld vaak beter bij de mensen terecht. Er zijn nu ongeveer 60 kinderen van 3 tot 23 jaar die onderwijs krijgen. De kinderen komen uit de wijde omgeving en worden door kerken, moskee en schoolhoofden geselecteerd uit de armste gezinnen. Er is een huis met klaslokalen, een keuken en een bibliotheek en een paar hutjes voor westerse vrijwilligers.’

 

Gids populair

De kinderen kunnen zelf aangeven waar ze in opgeleid willen worden. ‘Vaak is dat gids worden voor toeristen’, weet Mirjam. ‘Slim is dat tegenwoordig niet meer, want er zijn al veel te veel gidsen. Beter is ze te begeleiden naar een andere zinvolle baan.’ Het onderwijs biedt ze die kans, want het gaat van peuterschool tot havo/vwo niveau, waarna een vakschool of eventueel universiteit tot de mogelijkheden behoort.

 

Cultuur

Het geld wordt vanuit de stichting in Nederland overgemaakt naar de coördinator van de stichting ter plaatse. ‘Dat is beter dan naar een lokaal iemand. De cultuur is anders dan de onze. Hier is tijd en geld alles. Daar gaan ze er wat flexibeler mee om. Geld delen met familie is normaal. Natuurlijk ondersteun je via de kinderen ook hun familie. Zo leren ze zichzelf te helpen naar sociale en economische zelfstandigheid. En kunnen zij anderen weer helpen hetzelfde te bereiken. Maar het is niet allemaal eenrichtingverkeer. We kunnen goed samenwerken en leren ook van elkaar.’

 

Kostenbesparend

Het project tot een succes te maken vergt veel inzet, maar ook geld voor aankopen. Zoals voor kleding. De kinderen hebben verschillende setjes kleding nodig om onderwijs te kunnen volgen. Voor de zomer, de winter en om te sporten. Dat kopen ze om de kosten te sparen op tweedehands markten waardoor ook lokale ondernemers profiteren. De plaatselijke economie wordt zo, zij het beperkt, ook ondersteund. De totale kosten van het project bedragen per jaar ongeveer 2000 euro. Rommelmarkt Haren ondersteunt dit project met eenzelfde bedrag.

 

Kippenproject voor inkomen en zelfstandigheid

 

Met 45 kuikens, 40 kippen en 5 hanen kunnen kasteloze plattelandsvrouwen in Jalihal in India hun leven belangrijk verbeteren. Het verhoogt hun inkomen van 1 naar 2 euro per dag. Dat lijkt weinig, maar is een grote stap vooruit. Nóg belangrijker is dat ze zo hun positie in de gemeenschap versterken en hun kinderen op school minder kwetsbaar zijn. De resultaten van de pilot zijn positief. Tijd voor grotere deelname.

 

De vrouwen om wie het gaat noemen ze in India dalits, kastelozen. Ze hebben weinig kansen. Omdat ze onderaan de maatschappelijke ladder staan en ook omdat ze vaak niet kunnen lezen en schrijven. Het project is gepland voor 2 jaar. Elk jaar doen 150 vrouwen mee.

 

Training

Jalihal is een dorp 500 kilometer ten zuidoosten van Mumbai in de deelstaat Maharashtra. Het is een omgeving die klimatologen aanmerken als gebied waar in de toekomst meer droogte en minder regen zal zijn. Het betreffende project past daar goed in, omdat een vrouw voor haar kippen maar 5 liter water per dag nodig heeft.

Voor het zover is krijgen de vrouwen een training om te leren hoe je de kippen moet verzorgen en kuiken moet fokken. Met zelf gekweekte wormen en aangeplante gewassen waar insecten op afkomen, houden ze voedselkosten binnen de perken.

 

Kosten en opbrengsten

De kosten van het project komen totaal uit op 112.500 euro. Daarin zitten alle posten; training, hokken, dierenarts begeleiding, medicijnen, enzovoort. De opbrengsten komen uit de verkoop van eieren en grootgebrachte kippen. De partnerorganisatie van de Stichting Jalihal ter plekke is YPS, een lokale ontwikkelingsorganisatie met kantoren in Sangli en Jalihal (www.yerala.org). Ze hebben een eigen radiostation. Om de zender te ontvangen krijgen de vrouwen elk een radio. Zo blijven ze op de hoogte gehouden van bijzonderheden. Behalve kennis haalt de groepsvorming de vrouwen uit hun isolement.

 

Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 2000 euro.

Gehandicapten helpen op platteland Bangladesh

 

Bangladesh is een arm land. Vier keer zo groot als Nederland en tien keer zoveel mensen. De halve plattelandsbevolking leeft in armoede. Bovendien is het platteland ontoegankelijk en is er gebrek aan medische voorzieningen. Voor de negen miljoen gehandicapten een extra hard gelag. Revalidatiediensten met bus en boot moeten verbetering brengen.

 

Het zijn vooral gezinnen met een gehandicapt gezinslid die moeite hebben om uit de armoede te komen. De in 2013 in Bangladesh aangenomen wet om de positie van mensen met een handicap te verbeteren, heeft alleen succes als er samenwerking is tussen overheid en ontwikkelingsorganisaties.

 

Bewustwording

Light For The World zet zich met partnerorganisaties in voor meer bewustwording en betere toegang tot medische voorzieningen en onderwijs. Dat willen ze bereiken door het aanbieden van revalidatiediensten aan mensen met een handicap in de moeilijk bereikbare gebieden. Medische teams doen dat door gebruik te maken van een bus en een boot. In het gebied zelf trainen ze de partnerorganisaties in het verspreiden van informatie en het bieden van nazorg. Met het in 2013 gestarte en vier jaar durende project, worden 31.700 mensen met een handicap gerevalideerd. Bovendien komen er in twee ziekenhuizen revalidatieposten waar mensen terecht kunnen voor revalidatiediensten.

Meer over de organisatie en het project is te vinden op www.lightfortheworld.nl

Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 2000 euro.

 

Maaltijden voor Indiase lepra patiënten zwervers en daklozen

 

Palmaner is een plaats in het zuiden van India. Het is een streek waar vroeger veel lepra voorkwam. Even buiten het stadje is een dorpje gebouwd voor lepra patiënten. De Stichting Suryodaya helpt de inwoners met de dagelijkse maaltijd.

 

Lepra is een ziekte waar wereldwijd nog steeds honderd duizenden mensen aan lijden. Vooral in Zuid Amerika, Afrika en India komt de ziekte nog veel voor. Al van oudsher werd vaak naar afzonderlijke huisvesting gezocht voor de mensen die de ziekte hebben. Het dorpje bij Palmaner bestaat uit 25 huisjes.

 

Hulpbehoevenden

Er wonen niet alleen lepra patiënten in het dorp. Ook blinden, kreupelen en mensen die op een andere manier hulpbehoevend zijn vinden er onderdak. De meeste inwoners van het dorpje hebben familie, maar kunnen ondanks dat niet zonder hulp.

Suryodaya geeft iedere maand 25 mensen in het dorp een hoeveelheid voedsel die genoeg is voor een maaltijd per dag. Het bestaat uit rijst, bonen en andere levensmiddelen. Ze krijgen dat een keer per maand en moeten zelf zien hoe ze daarmee rond komen. Een kleinere groep zwervers en daklozen krijgt iedere dag een warme maaltijd.

Naast het helpen met een maaltijd stimuleert de stichting de mensen voor zich zelf op te komen en elkaar te helpen.

Kijk voor meer over dit project op www.suryodaya.nl

Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 2500 euro.

 

Een nieuw begin na het oorlogsgeweld in Oost Congo

 

Van 1994 tot 2013 was Oost Congo het toneel van bloedige oorlogen. De daarna terugkerende vluchtelingen leven tussen de puinhopen van hun verwoeste huizen. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk. Stichting Fadhili helpt met de plaatselijke organisatie READ de boeren en veehouders in het gebied. Met die hulp zijn ze de komende jaren verzekerd van eten.

 

Na de nederlaag van de rebellengroep M23 gingen de bewoners terug naar hun verwoeste land. De mensen zijn armer dan ooit en krijgen zo nu en dan eten vanuit de kerk. Ze hadden een duw in de rug nodig om hun leven weer wat structureler op de rit te krijgen. Daarom zochten ze contact met READ, een legale Congolese stichting voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

 

Eerst 800 gezinnen

READ zoekt voor 800 huishoudens hulp. Het gebied waar het om gaat ligt in Minova in de provincie Nord Kivu. De grond is vruchtbaar en er wonen veel boeren en veehouders.

30 ha vruchtbare grond gaat gebruikt worden voor het telen van bonen, aardappelen, mais en cassave. Geiten, varkens en konijnen worden thuis verzorgd. Deze dieren zijn goedkoop in aanschaf en gemakkelijk in verzorging. Bovendien geven ze veel jongen. Na een jaar komen volgende gezinnen aan de beurt. Gezinnen die als eerste dieren hebben gekregen, geven op hun beurt weer dieren aan degenen die nog niets hebben.

 

Minder voedselonzekerheid

Het project zal binnen drie jaar de hongersnood verlichten met een te verwachten opbrengst van 10 tot 20 ton bonen, 20 ton mais en 40 ton aardappels. De aanwas van jonge dieren zal fors zijn. Het zal de voedselonzekerheid geleidelijk doen afnemen. Het project start zodra er voldoende financiële steun is.

Voor meer informatie ga naar www.stichtingfadhili.nl

Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 2000 euro.

 

Stichting Rommelmarkt Haren
Hortuslaan 4A
9751 BG Haren

telefoon: 06-83384881
email: info@rommelmarktharen.nl
bankrekening: NL35INGB0009693861

 

Openingstijden

Vrijdag van   14:00 - 20:00 uur
Zaterdag van 13:00 - 16:30 uur

Social Media

Volg ons op

Facebook Twitter Facebook

Deel deze pagina met je vrienden

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen bij Rommelmarkt Haren?
Meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief.