Leren op het Cambodjaanse platteland

 

 

Ieder weekend reist student Chork Ratana naar zijn geboortedorp op het Cambodjaanse platteland om er in zijn vrije tijd gratis les te geven aan inmiddels meer dan 70 kinderen. In de taal van Cambodja Khmer, in Engels en in rekenen. Al vanaf 2013 en de animo is groeiende, maar er is een tekort aan lesmaterialen en meubilair.

 

Ratana is wees en woonde eerder in het arme dorpje waar hij nu les geeft. Het analfabetisme is er groot en scholen liggen op grote afstand. Ze zijn door overstromingen in het regenseizoen ook nog eens moeilijk te bereiken. Bovendien zijn de bewoners erg arm en er is geen geld om naar school te gaan. Redenen genoeg voor Ratana om wat terug te doen voor de hulp die hij destijds kreeg van het weeshuis New Future for Children (NFC) in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. En zo ook andere kansarme kinderen te helpen.

 

De hulp aan Ratana’s lesproject is een initiatief van Emily Cohen. Zij bezocht het NFC en besloot het financieel te ondersteunen. Daarna richtte ze in 2007 de Stichting Dom-ray op met als doel de kansarme kinderen in Cambodja te ondersteunen. Het lesproject is een groot succes. Ook kinderen uit omliggende dorpen wonen nu de lessen bij. Daardoor is er nu een tekort aan tafels, stoelen en lesmateriaal. Ook is een aantal materialen aan vervanging toe. Lees meer over het lesproject op www.stichtingdom-ray.nl/countryside-education-project-3/

Rommelmarkt Haren ondersteunt het lesproject met 1000 euro.

Naaimachines die levens redden

In de sloppenwijken van het Indiase Bangalore krijgen vrouwen na afronding van een naai- en kledingcursus een naaimachine. Door daarmee zelf kleren te maken en te verkopen, worden ze financieel onafhankelijk. En behoren analfabetisme en armoede tot het verleden.

 

 

De Yuvalok Child stichting, die dit initiatief oppakte, is een ‘steunstichting’ van de Yuvalok Foundation. De laatste zet zich al tientallen jaren in voor kinderen in sloppenwijken met het geven van voeding en onderwijs. Volgens beide stichtingen de enige uitweg uit het uitzichtloos bestaan in de sloppenwijk.

Naaimachine als startkapitaal

Het is de tweede keer dat jongvolwassen vrouwen in de sloppenwijken na een naai- en kledingcursus, met een naaimachine als zelfstandige aan het werk kunnen gaan. Het in 2015 gestart project verloopt succesvol.

Voorafgaand aan de cursus doorlopen ze de basisschool. De naaimachine ontvangen ze na afronding van de cursus als startkapitaal en is meteen het begin van hun ondernemerschap. Het geven van de naaimachine is volgens de stichting een cruciaal sluitstuk van de cursus en hun project heet daarom ‘Naaimachine redt levens’.

 

De donatie die werd gevraagd bedroeg 2000 euro. Dat is goed voor 25 naaimachines zodat 80 vrouwen kunnen beginnen aan hun eigen bedrijf. Meer is te lezen op www.yuvalokchild.nl.

De Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 2000 euro.

Schoolmaaltijden voor kinderen in Ghana

 

In Noord Ghana, in Malshegu, staat een school voor kansarme kinderen. Het Kidz Active Foundation startte er in 2006 met de bouw van de school die nu niet meer is weg te denken. Het is voor 550 kinderen hun dagelijkse wereld. Ze krijgen er ook iedere dag hun (vaak enige) warme maaltijd. Maar de maaltijdkosten staan onder druk.

 

De school groeide in de jaren uit tot een centrum met kleuterklassen, een basisschool, een 3 jarige Junior High School, een computerlokaal, 2 speeltuinen, een sportveld en wc gebouwen. Het is goedgekeurd door de Ghanese Education Service.

 

 

Bepalend moment

De kinderen komen tot uit de wijde omgeving. Hun ouders zijn vaak ongeschoold en het analfabetisme in de streek is hoog. De weg naar school wordt lopend en meestal op blote voeten afgelegd. Ze hebben dan regelmatig nog niets gegeten of gedronken, want er is veel armoede en honger in de streek. Het is daarom van groot belang dat de maaltijden op de school door kunnen gaan. Het is naast de lessen een bepalend moment van de dag. De kosten van de maaltijd ingrediënten zijn ongeveer 3000 euro per jaar en zijn voor rekening van de Stichting Kidz Active.

Meer over het werk van de Stichting Kidz Active Foundation valt te lezen op de site: www.kidzactive.nl.

De Rommelmarkt Haren ondersteunt de maaltijden op de school met 2000 euro.

Huis voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

Nicaragua is een arm land. Heb je dan ook nog een verstandelijke beperking, dan ben je vooral afhankelijk van particulier initiatief. In juni 2015 ontstond de Stichting Vivir Juntos. Om een woongemeenschap op te zetten voor volwassen mensen met én zonder verstandelijke beperking. De woongemeenschap is de eerste jaren afhankelijk van donaties uit het buitenland.

 

De woongemeenschap in Nicaragua komt in Juigalpa, een stad in het midden van Nicaruaga met ongeveer 70.000 inwoners. Onderzoek leerde dat er behoefte is aan een dergelijke woongemeenschap. De gehandicaptenzorg in het land laat te wensen over. Tot hun 18e is er voor kinderen met een handicap nog wel ondersteuning. Daarna valt iedere zorg weg en moeten ouders, vaak alleenstaande moeders, de zorg volledig op zich nemen.

 

De Ark-model

Viver Juntos, oftewel Samen Leven, wil haar droom in 2016 verwezenlijken. Het opzetten van de woongemeenschap in Nicaragua naar het model van De Ark. Van dat model bestaan er nu 140 in de wereld. Daar wonen mensen met en zonder een verstandelijke beperking op een zo gelijkwaardig mogelijke manier samen. Een voor Nicaragua uniek project dat, hopen de initiatiefnemers, een voorbeeldfunctie gaat vervullen.

 

Door mensen met en zonder handicap in een woongemeenschap samen te laten wonen is het gevoel van een zorginstelling minder aanwezig. Er kan bijvoorbeeld ook iemand een woning huren die zijn werk ergens anders heeft. Bovendien komt er een activiteitenruimte waar bewoners en anderen samen zinvol bezig zijn. Meer weten over Viver Juntos? www.vivirjuntos.org  

Rommelmarkt Haren ondersteunt dit project met 1500 euro.

Duurzame ontwikkeling voor extreem armen in Mali 

 

In Mali, een land met een groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk probeert de Stichting Rondom Baba de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. In de leefgemeenschap Here Bugu is plaats om te leven, werken, leren en spelen. De nadruk ligt op het opdoen van positieve kennis en ervaring.

 

Here Bugu betekent plaats van vrede. Van 2009 tot nu groeide Here Bugu uit van een plek waar zandstormen vrij spel hadden tot een kleine oase. Er werd gebouwd, een ecologisch systeem opgebouwd, leslokalen ingericht, enzovoort. Met biologische tuinbouw, vis- en veeteelt en een energievoorziening met windenergie en zonne-energie, groeide en groeide het tot een gemeenschap waar inmiddels enkele duizenden mensen direct of indirect bij betrokken zijn.

 

Here Bugu is nu een hechte gemeenschap. “De medewerkers zien het als hun eigen project waarmee zij hun eigen toekomstmogelijkheden aan het vormgeven zijn” staat in een eigen blad over een terugblik en vooruitblik van het project te lezen. En ze willen verder, maar de opbrengsten zijn nog niet toereikend om volledig op eigen benen te kunnen staan. Vooral voor salaris voor de leerkrachten, onderhoud van installaties, gereedschap en aan te planten gewas vragen ze financiële ondersteuning. Meer weten? Kijk op www.rondombaba.nl.

Rommelmarkt Haren ondersteunt het project met 1850 euro.

Stichting Rommelmarkt Haren
Hortuslaan 4A
9751 BG Haren

telefoon: 06-83384881
email: info@rommelmarktharen.nl
bankrekening: NL35INGB0009693861

 

Openingstijden

Vrijdag van   14:00 - 20:00 uur
Zaterdag van 13:00 - 16:30 uur

Social Media

Volg ons op

Facebook Twitter Facebook

Deel deze pagina met je vrienden

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen bij Rommelmarkt Haren?
Meld je dan aan voor onze Nieuwsbrief.